Sanačné práce
Príčiny vlhnutia
Referencie
Cenník sanačných prác
Kontaktujte nás
Objednávkový formulár
Späť na úvodnú stránku

SANAČNÉ PRÁCE

Podrezávanie muriva a vloženie hydroizolácie

Priebeh sanačných prác môžeme rozdeliť do 3 nasledovných fáz:

1. REZ

Odstránenie omietky na úrovni základov a prerezanie muriva v dolnej časti stúpajúcej vlhkosti nad úrovňou podlahy. Prerezanie muriva sa vykoná špeciálnou pílou. Pri rezaní vznikne po celej dlžke múru 13 mm škára, ktorá môže ísť až do hĺbky 130 cm.

Klikni pre detail... Klikni pre detail... Klikni pre detail...
Odstránenie omietky vo výške,
v ktorej sa bude podrezávať murivo
Reťazová píla COMER Na menej dostupných miestach
sa používa ručná reťazová píla

Klikni pre detail... Klikni pre detail... Klikni pre detail...

2. IZOLÁCIA

Táto časť prác je najdôležitejšia. Pozostáva zo vsúvania vysokohodnotných izolačných platní, ktoré vytvárajú pevnú izolačnú vrstvu proti stúpajúcej vlhkosti a zatĺkania kotviacich klinov. Do podrezanej a vyčistenej špáry sa vkladá postupne po 30 - 50 cm úsekoch vodotesná izolácia so vzájomným preložením 7 - 10 cm.

Na tento účel sa používa hydroizolačná fólia PENEFOL 750 výrobca GUMOTEX, a.s. Břeclav alebo Plastika NITRA - hrúbka fólie 2 mm. Po vložení vodotesnej izolácie sa úsek podchytí proti sadnutiu muriva natlčením plastových klinov do špáry medzi izoláciu a hornú plochu rezu.

Kliny sa vtĺkajú za sebou v celej hrúbke muriva v osovej vzdialenosti cca 15 - 30 cm. Systém umožňuje prepojenie horizontálnych a vertikálnych úsekov a spojenie jednotlivých častí.

Klikni pre detail... Klikni pre detail... Klikni pre detail... Klikni pre detail...
Popis sanačných materiálov Rozopretie pracovnej škáry
plastovými klinmi
Rozopretie pracovnej škáry plastovým klinom

3. VÝPLŇ

Táto posledná sanačná fáza pozostáva z vyplňovania škár injektážnou betónovou zmesou pomocou kompresora, do vopred pripravených otvorov. Otvory sú umiestnené vo vzdialenosti cca 60 cm, vždy na jednej strane múra. Vonkajšia časť škár sa začistí pred injektážou rýchlo tuhnúcou maltou.

Klikni pre detail... Klikni pre detail... Klikni pre detail...
Pri hrúbke stien do 50 cm sa postupne
vkladá izolácia priamo s maltou
Pri hrúbke stien nad 50 cm sa
používa technológia injektáže
Vzhľad po ukončení

Výhody sanačného systému

  • 100% odstránenie vzlínajúcej vlhkosti
  • Rýchlosť realizácie a okamžitá účinnosť
  • Vysoká životnosť používaných fólií
  • Záručná doba 30 rokov
Klikni pre detail... Klikni pre detail... Klikni pre detail...

 

Aplikácie sanačných omietok

Podklad Baumit Sanova L Baumit Sanova S Trasový systém
Baumit Sanova
Baumit Sanova W
Príprava podkladu Baumit Sanova prednástrek
(100% krytie)
Baumit Sanova prednástrek
(100% krytie)
Baumit Sanova prednástrek
(100% krytie)
Baumit Sanova prednástrek
(50% krytie)
Jadrová omietka Baumit Sanova omietka L
(min. hrúbka 30 mm)
Baumit Sanova omietka S
(min. hrúbka 20 mm)
Baumit Sanova
trasová omietka WTA
(min. hrúbka 20 mm)
Baumit Sanova puferová
omietka
(min. hrúbka 10 mm)
+
Baumit Sanova omietka W
(min. hrúbka 15 mm)
Štuková omietka Baumit Sanova omietka jemná
Povrchová úprava

Na nezahladený povrch jadrovej omietky:
bulletBaumit Ušľachtilá omietka
V prípade konečnej povrchovej úpravy Baumit Ušľachtilou omietkou sa vrstva Baumit Sanova omietky jemnej nerealizuje.
Baumit Ušľachtilá omietka sa nanáša priamo na nezahladený povrch omietok Baumit Sanova L, Baumit Sanova S, Baumit Sanova trasová omietka WTA a Baumit Sanova omietka W.


Na zahladený povrch Baumit Sanova omietky S, Baumit Sanova trasovej omietky WTA, Baumit Sanova omietky W a Baumit Sanova jemnej omietky:
bulletBaumit Univerzálny základ + Baumit Nanopor omietka
bulletBaumit Univerzálny základ + Baumit Silikátová omietka
bulletBaumit Univerzálny základ + Baumit Silikónová omietka

Na zahladený povrch Baumit Sanova jemnej omietky v exteriéri:
bulletBaumit Nanopor farba (základný náter Baumit Nanopor farba zriedená s cca 20% vody)
bulletBaumit Silikátová farba (základný náter Baumit Silikátová farba zriedená s cca 20% vody)
bulletBaumit Silikónová farba (základný náter Baumit Silikónová farba zriedená s cca 20% vody)

Na zahladený povrch Baumit Sanova jemnej omietky v interiéri:
bulletBaumit Vnútorná farba Klima

Hydroizolácie podláh

   Aktualizované: 17.06.2015 Úvodná stránka  |  Na začiatok  |  Vytlačiť  |  Pridať k obľúbeným SANAM © 2011